Preloader Close
  • Helpline: 093 324 2695
  • ctbacm2023@gmail.com
  • เลขที่ 36 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกตุ, Chiang Mai, Thailand, Chiang Mai

Updates: สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ | Chiang Mai Tourism Business Association

Loading Events

“ตักบาตรโชติกา สืบสานประเพณี เสริมมงคลรับปีเถาะ”

  • 2023/05/13
  • 07:00 AM
  • Newyork

เนื้อหา Event

รียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมทำบุญ
“ตักบาตรโชติกา สืบสานประเพณี เสริมมงคลรับปีเถาะ”
เวลา 07.00 น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566นี้ ได้รับเมตตาบารมีจาก
#พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พร้อมคณะพระเณรวัดเจดีย์หลวง 19 รูป มารับบิณฑบาต

แจกของที่ละลึก

  • ❇️📍 พร้อมรับน้ำทิพย์จาก 9 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่
หากท่านไม่ได้เตรียมอาหารมา ทางสมาคม ฯ มีโต๊ะจำหน่ายอาหาร
โดยรายได้ทั้งหมดแบ่งถวายวัดเจดีย์หลวง , บริจาคให้โรงพยาบาลนครพิงค์
และ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ทั้งหลาย จงอำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ